0 1 2
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8

Kailash Prasad Dhungel

Minister

थप जानकारी

Introduction

Date Title Subject Download
२०७५ चैत्र १४ प्रदेश नं. ३ मा समायोजन भई आएका लेखापाल कर्मचारीहरुको मिति २०७५/१२/११ को निर्णयानुसार भएको पदस्थापना विवरण
२०७५ चैत्र १३ प्रदेश नं. ३ मा समायोजन भई आएका सह-लेखापालहरुको मिति २०७५/१२/११ को निर्णयानुसार भएको पदस्थापना विवरण
२०७५ चैत्र १२ वित्तीय समानीकरण अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा
२०७५ चैत्र १० मिति २०७५/१२/०८ को (सचिव स्तरको) निर्णय अनुसार पदस्थापना भएका लेखा अधिकृत (सातौं/आठौं स्तर) हरुको विवरण पदस्थापना विवरण लेखा अधिकृत (सातौं/आठौं स्तर)
२०७५ चैत्र ६ प्रदेश तीन अन्तर्गत रहने लेखा समूहको पद र दरवन्दीको तेरिज
२०७५ फाल्गुन १४ परियोजना बैंक स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा
२०७५ पुष १६ प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५
Date Title Subject Download
२०७५ असार ७ प्रेस बिज्ञप्ति
Title Subject Download
गतिविधि

Query

Gov LOGO

सुझाब तथा गुनासो

Send
आ ब ०७४/७५ को बजेटको सैद्धान्तकि पक्षबारे जानकारी दिनुहुँदै मा. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ।

Facebook Updates