0 1 2 3
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8

Kailash Prasad Dhungel

थप जानकारी


Mukunda Prasad Paudyal, PhD

Secretary

थप जानकारी

Introduction

आर्थिक माामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को मिति २०७४ साल माघ २८ गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।

प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मुल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।

 

bagmati-pradesh-map
Date Title Subject हेर्नुहोस्
२०७६ चैत्र २३ सशर्त अनुदान अन्तर्गत स्वीकृत योजनाहरुको दोस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा
२०७६ चैत्र २३ प्रदेश विशेष अनुदानका योजनाहरुको पहिलो किस्ता निकासा सम्बन्धमा
२०७६ फाल्गुन १५ प्रदेश विशेष अनुदान योजन २०७६-७७ स्वीकृत भएका स्थानीय तहहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना !!!
२०७६ फाल्गुन १४ आ.व. २०७७/७८ का लागि प्रदेश समपूरक तथा विशेष अनुदान माग गर्ने सूचना
२०७६ फाल्गुन १३ सशर्त अनुदानको रकम (तेस्रो किस्ता) सम्बन्धमा
२०७६ फाल्गुन ५ समपूरक अनुदान अन्तर्गत दोस्रो चरणमा स्वीकृत योजनाहरुको पहिलो किस्ता निकासा सम्बन्धमा
२०७६ माघ १५ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको अत्यन्त जरुरी सूचना अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको अत्यन्त जरुरी सूचना
Title Subject हेर्नुहोस्
गतिविधि

Query

Gov LOGO

सुझाब तथा गुनासो

Send
Budget Speech 2076

Facebook Updates