0 1 2
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8

मा. कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल

माननीय मन्त्री

थप जानकारी

परिचय

आर्थिक माामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ मा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को मिति २०७४ साल माघ २८ गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।

प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मुल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।

मिति नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
२०७५ चैत्र १४ प्रदेश नं. ३ मा समायोजन भई आएका लेखापाल कर्मचारीहरुको मिति २०७५/१२/११ को निर्णयानुसार भएको पदस्थापना विवरण
२०७५ चैत्र १३ प्रदेश नं. ३ मा समायोजन भई आएका सह-लेखापालहरुको मिति २०७५/१२/११ को निर्णयानुसार भएको पदस्थापना विवरण
२०७५ चैत्र १२ वित्तीय समानीकरण अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा
२०७५ चैत्र १० मिति २०७५/१२/०८ को (सचिव स्तरको) निर्णय अनुसार पदस्थापना भएका लेखा अधिकृत (सातौं/आठौं स्तर) हरुको विवरण पदस्थापना विवरण लेखा अधिकृत (सातौं/आठौं स्तर)
२०७५ चैत्र ६ प्रदेश तीन अन्तर्गत रहने लेखा समूहको पद र दरवन्दीको तेरिज
२०७५ फाल्गुन १४ परियोजना बैंक स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा
२०७५ पुष १६ प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५
मिति नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
२०७५ माघ १८ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी समझदारी समाचार
२०७५ जेष्ठ २ समाचार
मिति नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
२०७५ असार ७ प्रेस बिज्ञप्ति
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
गतिविधि

गुनासो

Gov LOGO

सुझाब तथा गुनासो

पठाउनुहोस
आ ब ०७४/७५ को बजेटको सैद्धान्तकि पक्ष’bout जानकारी दिनुहुँदै मा. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ।

Facebook Updates