0 1 2
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8

मा. कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल

माननीय मन्त्री

थप जानकारी


केवल प्रसाद भण्डारी

सचिव

थप जानकारी

परिचय

आर्थिक माामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ मा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को मिति २०७४ साल माघ २८ गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।

प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मुल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।

मिति नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
अक्टोबर 10, 2018 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठेक्का नं. MOEAP3-01/075/76
अक्टोबर 4, 2018 स्थानीय तहलाई निकासा भएको सशर्त अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
सेप्टेम्बर 30, 2018 राजस्व संकलन सम्बन्धमा प्रदेश नं. ३ का मालपोत कार्यालयहरु
सेप्टेम्बर 30, 2018 राजस्व संकलन सम्बन्धमा प्रदेश नं. ३ का स्थानीय तहहरु
अगस्ट 31, 2018 स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निकासा सम्बन्धी पत्र
अगस्ट 21, 2018 कार्यालय सामानहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना सूचना नं. MOEAP3- 01/075/76
अगस्ट 17, 2018 कर, शुल्क, दस्तुर लगायतको विवरण प्रविष्टि फारम (Excel File) प्रदेश नं. ३ का सबै स्थानीय तहका लागि
मिति नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
मे 16, 2018 समाचार
मिति नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
जुन 21, 2018 प्रेस बिज्ञप्ति
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
सूचना
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
गतिविधि
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
तथ्यांक
प्रवक्ता

किशोर बर्तौला

उपसचिव

फोन: ०५७-५२७५२०

मोवाईल: ९८४९२१३२४९

ईमेल: spokesperson@moeap.p3.gov.np

सूचना अधिकारी

संजिब नेपाल

शाखा अधिकृत

फोन: ०५७-५२७५२०

मोवाईल: ९८५१२३६३२७

ईमेल: infofficer@moeap.p3.gov.np

गुनासो

Gov LOGO

सुझाब तथा गुनासो

पठाउनुहोस
आ ब ०७४/७५ को बजेटको सैद्धान्तकि पक्ष’bout जानकारी दिनुहुँदै मा. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ।

Facebook Updates